ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 23 LIPCA 2013 R. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO (Z PÓŹN. ZM.) OSOBA ZE SKIEROWANIEM DO SANATORIUM Z NFZ PONOSI NASTĘPUJĄCE KOSZTY:

 • PRZEJAZDU NA LECZENIE UZDROWISKOWE I Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO
 • CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚĆ ZA KOSZTY WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM,
 • OPŁATĘ UZDROWISKOWĄ


DOPŁATA DO KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU WYNOSI (ZGODNIE Z ROZPOZRZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 MARCA 2021, POZ.480):

ZAKWATEROWANIEOD 01 PAŹDZIERNIKADO 30 KWIETNIA (W ZŁOTYCH)OD 01 MAJADO 30 WRZEŚNIA (W ZŁOTYCH)
Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym18,60 x 21 dni = 390,60za turnus26,00 x 21 dni = 546,00za turnus
Pokój 2-osobowy w studio15,70 x 21 dni = 329,70za turnus23,70 x 21 dni = 497,70za turnus

Sanatorium nie posiada pokoi 1-osobowych.

W przypadku, kiedy osoba skierowana z NFZ żąda pojedyńczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym zobowiazana jest zgodnie z Zarzadzeniem do zapłaty :

– dopłaty za miejsce w pokoju 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, zgodnie z Rozpozrądzeniem Ministra Zdrowia ( jak powyżej )

oraz

– opłatę za pustostan w wysokości 70 % wartości miejsca w pokoju, zgodnie z obowiazującym cennikiem usług pełnopłatnych.

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych,
wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 • WCZEŚNIEJSZY WYJAZD/ PÓŻNIEJSZY PRZYJAZD

W przypadku:

1)skrócenia pobytu przez pacjenta skierowanego na leczenie uzdrowiskowe z przyczyn:

 • leżących po stronie sanatorium,
 • z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,

2) w przypadku rozpoczęcia pobytu z opóźnieniem wynikającym z:

 • z powodu udokumentowanej choroby pacjenta, która uniemożliwia przyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu

pomniejsza się odpłatność o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności w wysokości wynikajacej z zakwaterowania oraz kwoty 107,00 zł  za każdy dzień skróconego pobytu.

Opłata pobierana jest w drugim dniu pobytu.

WYZYWIENIE DIETETYCZNE:

W sanatorium stosowane są diety:

 • podstawowa,
 • cukrzycowa,
 • lekkostrawna,
 • trzustkowa,
 • żołądkowa,
 • wątrobowa,
 • niskokalorycznej (1100kcal).

Jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych istnieje możliwość dopłaty do diet eliminacyjnych, nie związanych z procesem leczenia: wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej, bezlaktozowej i niskolaktozowej z dopłatą 18 zł/os./dzień. W przypadku, gdy Kuracjusz ma wskazania lekarskie do diety eliminacyjnej opłaty nie pobiera się.

KOSZT OPŁATY UZDROWISKOWEJ WYNOSI 4,80 ZŁ ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY DZIEŃ POBYTU

OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI :

 • opłata za nocleg sanatoryjny przed i po turnusie: 90 zł
 • WYPOŻYCZENIE TELEWIZORA  :Pakiet 7-dniowy : 40 zł / pokójPakiet 14-dniowy : 60 zł/pokójPakiet 21-dniowy : 80 zł/ pokój
 • PARKING NIESTRZEŻONY (PRZED BUDYNKIEM):23 zł (za każdy dzień postoju)230 zł/ turnus

Na parkingu są wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, płatne zgodnie z cennikiem.

 • CZAJNIK BEZPRZEWODOWY: 20 ZŁ/TURNUS/POKÓJ
 • KIJKI DO TREKINGU:  10,00ZŁ/DZIEŃ; 50,00 ZŁ/TURNUS
 • WYPOŻYCZENIE ŻELAZKA/ SUSZARKI-1 GODZ. BEZPŁATNIE, POWYŻEJ GODZINY: 2 ZŁ ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ
 • DODATKOWY RĘCZNIK/WYMIANA RĘCZNIKA – 6 ZŁ / SZTUKA
 • WYMIANA POŚCIELI – 15 ZŁ