Wpis do rejestru organizatorów

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0018/19

Kraków, 15 lipca 2019 r.
WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Znak sprawy: WP-VIII.9520.22.2019

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0018/19

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511), po rozpatrzeniu wniosku, który 11 lipca 2019 roku wpłynął do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuję, że:
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
Sanatorium ,,ENERGETYK”
ul. Jana Kiepury 2A 33-380 Krynica-Zdrój
z dniem 11 sierpnia 2019 roku uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

z dysfunkcją narządu ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób),
zamiennie z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób), oraz z upośledzeniem umysłowym,
z choroba psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia, całościowe zaburzenia rozwojowe,
jąkający się,
kobiety po mastektomii,
osoby po laryngektomii,
z alergią,
z autyzmem,
z celiakią,
z chorobą Alzheimera,
z chorobami dermatologicznymi,
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami przemiany materii,
z chorobami reumatycznymi,
z chorobami skóry,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22* tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424, ePUAP: lag9300lhkelskrytka
Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP, więcej informacji na stronie internetowej http://www.malopolska.uw.gov.pl

z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
z chorobą Parkinsona,
z cukrzycą, z epilepsją,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami reumatycznymi,
ze schorzeniami skóry,
ze schorzeniami układu immunologicznego,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami złego wchłaniania,
ze skoliozą,
ze stwardnieniem rozsianym,
z fenyloketonurią,
z hemofilią,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z mukopolisacharydozą,
z mukowiscydozą,
z niedoczynnością tarczycy,
z otyłością,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z rozszczepem wargi i podniebienia,
z wadami genetycznymi, z wadami postawy,
z zaburzeniami depresyjnymi,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z zaburzeniami nerwicowymi,
z zaburzeniami psycho-organicznymi,
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
z zespołem Downa,
z zespołem Marfana,
z zespołem Willipradera

na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco – rekreacyjne,

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Ośrodek niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Ewa Podłęcka II Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Otrzymują: • Ośrodek;
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; гаа
Referent sprawy: Alicja Bahrynowska, tel. 18 540 23 72

Kraków, 26 kwietnia 2022 r.
Znak sprawy:
WZ-II.9520.7.2022

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0008/22

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 573,
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który 20 kwietnia 2022 r. wpłynął do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, informuję, że:


Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
Sanatorium ENERGETYK
ul. Jana Kiepury 2 A
33-380 Krynica-Zdrój


z dniem 12 sierpnia 2022 roku uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych
grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
  inwalidzkich (dla 10 osób),
  w tym
 • z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8
  osób),
  oraz
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z choroba psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • jąkający się,
 • kobiety po mastektomii,
 • osoby po laryngektomii,
 • z alergią,
 • z autyzmem,
 • z celiakią,
 • z chorobą Alzheimera,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami skóry,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z cukrzycą,
 • z epilepsją,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • ze schorzeniami skóry,
 • ze schorzeniami układu immunologicznego,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami złego wchłaniania,
 • ze skoliozą,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z fenyloketonurią,
 • z hemofilią,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z mukopolisacharydozą,
 • z mukowiscydozą,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z otyłością,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z rozszczepem wargi i podniebienia,
 • z wadami genetycznymi,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z zaburzeniami psycho-organicznymi,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem Downa,
 • z zespołem Marfana,
 • z zespołem Willipradera
  na następujące turnusy rehabilitacyjne:
 • usprawniająco – rekreacyjny.
  Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 12 sierpnia 2025 roku.

Ośrodek niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

Z up. Wojewody Małopolskiego Joanna Bogacz Dyrektor Wydziału Zdrowia